Ceny prądu. Miliony domów bez taryfy

Ceny prądu. Miliony domów bez taryfy
Wiele gospodarstw domowych nie korzysta z taryf na prąd – podaje Urząd Regulacji Energetyki. Miliony osób wybrało wolny rynek i nie korzystają z cen zatwierdzanych przez prezesa URE w grupie taryfowej G.

wtyczka i gniazdo 230V/16A

W połowie 2019 r. 3,4 mln – czyli ponad 1/4 – gospodarstw domowych, będących klientami czterech największych sprzedawców prądu, nie korzystało z zatwierdzonych dla tych przedsiębiorstw taryf – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, na które powołuje się PAP. Zgodnie z właśnie opublikowanymi danymi Urzędu w połowie 2019 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, wobec których stosowano ceny określone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE sięgała nieco ponad 9,7 mln. Z kolei 3,4 mln – czyli niemal 26 proc. – korzystało z ofert wolnorynkowych, pozataryfowych.
Odbiorców w grupie G jest w Polsce ponad 15 mln. Oznacza to, że co najmniej 5 mln gospodarstw domowych w połowie 2019 nie korzystało z zatwierdzanych przez regulatora taryf na energię elektryczną. Czterej tzw. sprzedawcy z urzędu, dla których Prezes URE zatwierdza taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) mają w sumie w tej grupie 13,1 mln odbiorców. Jak wynika z danych URE, od stycznia do października 2019 r. z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało 44,8 tys. odbiorców z grupy gospodarstw domowych. Dla porównania, w całym 2018 r. w grupie gospodarstw domowych sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 57,5 tys. odbiorców, w 2017 r. – 84 tys., a w 2016 r. – 71 tys.
zrodło: www.money.pl