2 thoughts on “Podłączenia płyt indukcyjnych, ceramicznych

    1. Płytę elektryczną, indukcyjną czy ceramiczną lub piekarnik elektryczny może podłączyć pod tzw.”siłę” 230V/400V tylko elektryk z kwalifikacjami elektrycznym SEP E1 . Na żółtej książęce powinna być ważność dokumentu w dniu instalacji oraz Imię i Nazwisko instalatora zgodne z dowodem osobistym elektryka. Każdy klient ma prawo do okazania przez elektryka dwóch dokumentów lub pozostawienia kopi dokumentów SEP E1 załączonych do gwarancji lub dowodu zakupu urządzeń i uzyskania na karcie gwarancyjnej lub dowodzie zakupu pieczęci SEP z nr uprawnień wraz z imieniem i nazwiskiem.

      Zawsze pytaj o dokument uprawniający elektryka do podłączeń urządzeń elektrycznych!

Leave a Reply

%d bloggers like this: