Jak doprowadzić prąd na nieruchomość?

Uzbrojenie działki w niezbędne media rozpoczyna się od konieczności złożenia w przedsiębiorstwach nimi zarządzającymi odpowiedniego wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączy. W przypadku przyłączy elektrycznych we wniosku musimy określić m.in. potrzebną moc przyłączeniową oraz planowane roczne zapotrzebowanie na energię.
Warunki techniczne przyłączy są niezbędne do tego, by budowa domu w ogóle mogła się rozpocząć. Bez warunków nie zostanie nam wydane pozwolenie na budowę – załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest m.in. oświadczenie poszczególnych firm dostarczających media, zobowiązujące je do uzbrojenia działki.

Warunki techniczne przyłączy elektrycznych

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy elektrycznych składamy w rejonowym zakładzie energetycznym. Załącznikami do wniosku są najczęściej:

dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
mapa sytuacyjna określająca położenie nieruchomości
We wniosku, oprócz standardowych danych inwestora (imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres, kontakt) należy określić:

nr działki, do której media mają być przyłączone
charakter obiektu
zapotrzebowanie na moc przyłączeniowa
przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię
przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii
cel wykorzystania prądu
rodzaj przyłączy
przewidywana taryfa rozliczeniowa
Zapotrzebowanie na moc przyłączeniową

Zapotrzebowanie na moc przyłączeniową jest sumą mocy urządzeń, które mogą być użytkowane (zasilane) jednocześnie. Należy pamiętać, że moc przyłączeniowa wymagana na czas budowy jest zwykle mniejsza niż ta, którą wymagać będzie codzienne użytkowanie budynku po zamieszkaniu w nim. Dlatego we wniosku warto określić te dwa cele – podając dwie różne moce przyłączeniowe.

Jeżeli nie określimy we wniosku mocy przyłączeniowej potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa domowego, będziemy musieli ponownie przeprowadzić formalności (wydanie nowych warunków) po zakończeniu budowy i po planowanej przeprowadzce do nowego domu.

Można przyjąć, że na czas budowania domu, moc przyłączeniowa wynosi ok. 5-8 KW. Użytkowany standardowy dom jednorodzinny potrzebuje ok. 10 KW, jeśli energia elektryczna będzie zasilała oświetlenie i „zwykłe” sprzęty AGD i RTV. Jeżeli planujemy montaż kuchennej płyty elektrycznej lub elektryczne podgrzewacze wody bądź ogrzewanie elektryczne – moc przyłączeniowa będzie większa – ok. 15 KW – 30 KW na rok.

Zakład energetyczny powinien wydać warunki przyłączenia do sieci w ciągu 14 dni. Są one ważne w ciągu dwóch lat. Razem z warunkami dostarczana jest umowa na budowę przyłączy, gdzie określony jest termin prac projektowych. Po jej podpisaniu, możemy zlecić projekt przyłączy architektowi, który adaptuje nasz projekt domu.
zródło: dom.pl