Elektryk

kwalifikacje SEP E1, E2, D1,D2 oraz E3 i D3 (gaz)

KWALIFIKACJE SEP

PRZYPOMINAMY PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DLA ELEKTRYKA I KLIENTA
Nasi elektrycy udzielają gwarancji na wszystkie usługi m.in. na: awarie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd, tablic bezpieczników w tym podłączeń indukcji i piekarników. Podłączamy kuchnie elektryczne oraz inne urządzenia. Kompleksowy montaż instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach (mieszkania, domy, sklepy, lokale gastronomiczne, budynki przemysłowe). Remonty , modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Modernizacja rozdzielni i przyłączy. Wymiana i rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych. Montaż rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem. Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych.

UWAGA : PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ELEKTRYCZNYCH W TWOIM DOMU ZAWSZE MOŻESZ ZAŻĄDAĆ OKAZANIA UPRAWNIEŃ KWALIFIKACYJNYCH SEP

Reklamacje usług
Zasady odpowiedzialności usługodawcy, który wykonuje usługę dla konsumenta, nie są regulowane w szczególny sposób. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez usługodawcę konsument może wykorzystać art. 471 Kodeksu cywilnego, żądając od usługodawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Musi jednak udowodnić nie tylko, że usługodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę, ale także, że z tego powodu powstała określona szkoda. Ponadto usługodawca będzie odpowiadał za tę szkodę tylko wtedy, jeśli wynikła ona z jego winy lub zaniechania.

 1. ZAWIERANIE UMÓW KONSUMENCKICH
  1.1. O czym warto pamiętać
  • Umowa konsumencka nie musi mieć formy pisemnej
  Typowa umowa ustna: zakup pieczywa lub butów w sklepie, zlecenie strzyżenia włosów u fryzjera lub naprawa kranu przez hydraulika.

Typowa umowa pisemna: założenie konta w banku, umowa o wycieczkę czy świadczenie usług telewizji kablowej.

• W każdej umowie występują co najmniej dwie strony
Stronami umów sprzedaży konsumenckiej są konsument i sprzedawca, stronami umów zlecenia – konsument i przyjmujący zlecenie (potocznie: usługodawca).

Kupując towar w sklepie konsument nie zawiera umowy z producentem, producent nie jest dla konsumenta stroną umowy.

• Umowa jest zawarta tylko wtedy, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień

Najważniejsze postanowienia umów konsumenckich to:
prawidłowe określenie osoby kupującego (konsumenta) i sprzedawcy (bądź usługodawcy), cena, właściwości towaru (usługi), termin realizacji umowy. Konsument nie powinien zawierać umowy, dopóki nie jest pewien, że zna jej wszystkie warunki.

Nie należy bać się zadawania pytań sprzedawcy (usługodawcy)ani podawania własnych propozycji co do warunków umowy – przecież chodzio nasze pieniądze i nasz interes.

Obowiązuje zasada ogólna – negocjujemy, a więc musimy dojść do porozumienia w każdym punkcie, który jest dyskutowany.
Umowę sporządzoną na piśmie czytamy przed podpisaniem.

W języku prawnym umowa ustna wykonania prac jest określana mianem umowy o dzieło, której przedmiotem jest rezultat niebędący rzeczą ruchomą (np. dzieło– nowa fryzura po strzyżeniu włosów, działający telewizor po naprawie). W przypadku takich umów konsument nie ma zagwarantowanej szczególnej ochrony, nie jest zasadniczo traktowany przez prawo jak strona słabsza (z wyjątkiem Przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych), a zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło 4.2 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00.22.271, ze zmianami).3 Op. cit.4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 627 – 646 plus przepisy ogólne (Dz. U.64.16.93, ze zmianami).10

Dlatego konsument sam musi zadbać o swoje prawa. Przede wszystkim powinien dołożyć szczególnej staranności w ustalaniu warunków umowy, a następnie doprowadzić do ich utrwalenia na piśmie, co ma kolosalne znaczenie dla ewentualnego dowodzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy.

UWAGA : PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ELEKTRYCZNYCH W TWOIM DOMU ZAWSZE MOŻESZ ZAŻĄDAĆ OKAZANIA UPRAWNIEŃ KWALIFIKACYJNYCH SEP

sep kwalifikacje e1 wzór

Wzór żółtej książeczki SEP E1

 1. REKLAMACJE KONSUMENCKIE
  2.1. Gwarancja jako podstawa złożenia reklamacji
  Wokół pojęcia gwarancji narosło wiele nieporozumień. Do błędnych należą
  między innymi następujące przekonania konsumentów:
  • że reklamację mogą składać tylko wtedy, gdy „mają gwarancję”;
  • że warunki gwarancji są regulowane przepisami prawa, a więc jednakowe dla wszystkich;
  • że producenci mają obowiązek udzielania gwarancji na niektóre towary.

Gwarancja może być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot. Udzielenie gwarancji nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługują-
cych z tytułu niezgodności towaru z umową. Nawet jeśli na towar udzielona została gwarancja – konsument nie musi z niej korzystać! Może uznać, że lepiej
jest skorzystać z tytułu niezgodności towaru z umową i złożyć reklamację do sprzedawcy, a nie do gwaranta.
Jeśli nie określono warunków gwarancji, czyli nie wiadomo, do czego zobowiązuje się gwarant – to nie udzielono gwarancji. Konsument powinien otrzymać
dokument, który określa szczegółowo zasady gwarancji.

Decydując się na skorzystanie z gwarancji, konsument składa reklamację:
• W miejscu wskazanym w gwarancji. Może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent – to zależy od
gwaranta i musi być określone w warunkach gwarancji.
• W terminie określonym w gwarancji Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich, terminu trwania gwarancji. Jeśli
termin wskazany w dokumencie gwarancyjnym jest krótszy niż dwa lata – warto się zastanowić, czy warunki gwarancji są dla konsumenta korzystne.
• Wyłącznie z przyczyn, które są podane w dokumencie gwarancyjnym;
zwykle jest to popsucie się sprzętu. Zwykle też gwarant określa, jakich usterek nie obejmuje gwarancja. Należy sprawdzić, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada, czy być może wymieniając uszkodzenia i usterki, które nie są objęte gwarancją, chce przekonać konsumenta, że nie powinien w ogóle składać reklamacji.

Nie ma jednego, ustalonego przez przepisy terminu rozpatrzenia ani terminu załatwienia reklamacji składanej z gwarancji. Terminy te powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli termin nie jest określony, to gwarant powinien rozpatrzyć/załatwić reklamację „niezwłocznie” (zgodnie z art. 455 kc).
Warunki gwarancji – na co zwracać uwagę:
• Czas gwarancji Na ile czasu gwarant (producent, sprzedawca lub importer) udziela gwarancji.
Trzeba pamiętać, że w ciągu dwóch lat od wydania towaru można reklamować towar niezgodny z umową u sprzedawcy. Jeżeli więc gwarancja jest udzielona
na okres krótszy niż dwa lata, to raczej nie jest to korzystne dla konsumenta.
• Odpowiedzialność gwaranta
Czy gwarant faktycznie za coś odpowiada, czy być może wymieniając w dokumencie
gwarancyjnym uszkodzenia i usterki, które nie są objęte gwarancją, chce przekonać konsumenta, że nie powinien w ogóle składać reklamacji.
• Możliwość wymiany towaru na nowy

Czy w gwarancji przewidziano możliwość wymiany towaru na nowy, jeśli usterki się powtarzają. Często gwaranci nie przewidują takiej możliwości, co w praktyce oznacza, że dany towar będzie naprawiany po każdorazowym wystąpieniu usterki – być może w nieskończoność, a konsument musi użytkować bubla, bo nie może ani żądać nowego egzemplarza, ani odstąpić od umowy. W takiej sytuacji lepiej jest, nie korzystając z gwarancji, od razu złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
źródło: UOKiK


Elektro Śmieci nigdy nie wyrzucaj do osiedlowego kubła

Elektro śmieci

Nasi klienci pochodzą przede wszystkim z Wrocławia i Gdyni ale też z Kłodzka i okolic :

ELEKTRYK WROCŁAW: Gajowice, Gądów, Popowice Południowe, Grabiszyn, Grabiszynek, Jerzmanowo, Jarnołtów, Strachowice, Osiniec, Kuźniki, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Oporów, Pilczyce-Kozanów, Popowice Północne, Pracze Odrzańskie, Żerniki, Bieńkowice, Borek, Brochów, Gaj, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki, Partynice, Księże, Ołtaszyn, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Tarnogaj, Wojszyce, Karłowice-Różanka, Kleczków, Kowale, Lipa Piotrowska, Osobowice-Rędzin, Pawłowice, Polanowice, Poświętne, Ligota , Psie Pole, Zawidawie, Sołtysowice, Swojczyce-Strachocin-Wojnów, Świniary, Widawa , Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Szczepin, Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszewice, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze, Zalesie, Szczytniki, Ołbin , Śródmieście, Karłowice , Różanka (Psie Pole)
Śródmiejski Zespół Dzielnicowy, Gądowski Zespół Dzielnicowy, Krzycki Zespół Dzielnicowy, Oławski Zespół Dzielnicowy,
Karłowicki Zespół Dzielnicowy, Leśnicki Zespół Dzielnicowy, Zespół Dzielnicowy Psiego Pola,

ELEKTRYK GDYNIA: Babie Doły, Chwarzno-Wiczlino, Chylonia, Cisowa, Działki Leśne, Dąbrowa, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczynki, Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisowskie-Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. Maksymiliana

Share on Social Media
%d bloggers like this: