Pomiar elektryczny do 1kV

POMIARY

z 15-letnim doświadczeniem oferujemy wykonanie kompleksowych pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach:
pomiar rezystancji izolacji
pomiary rezystancji uziemienia
pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych
pomiar impedancji pętli zwarcia
pomiar wyłączników RCD badania termowizyjne
Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN- CS, TT, IT, jedno lub trójfazowych.
Pomiary elektryczne wykonujemy w obiektach mieszkalnych, firmach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, na placach budowy, w strefach zagrożenia wybuchowego. Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne).
SEP
Po zakończonych pomiarach, przekazujemy niezbędne protokoły z pomiarów, w których znajdują się analiza i ocena badań.
Do wykonania pomiarów używamy sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przygotowane zgodnie z prawem budowlanym. Protokoły elektryczne wykonujemy programem- Sonel pe4, Foton, Schematic 2. Przyrządy miernicze są wzorcowane, tj. posiadają atest kalibracji każdego przyrządu.
Posiadamy uprawnienia do wykonywania w/w pomiarów i wystawiania protokołów. Wystawiamy na nasze usługi faktury VAT

Skontaktuj się tel. +48 726025580

 

%d bloggers like this: