Usługi expressowe, czyli na dzisiaj są zazwyczaj droższe od standardowych 

szczególnie dotyczy to nagłych awarii lub pracy w dni wolne