Elektryk

kwalifikacje SEP E1, E2, D1,D2 oraz E3 i D3 (gaz)

WYMIANA BEZPIECZNIKÓW
Zalety modernizacji, wymiany zabezpieczeń na nowe
Wymiana starej tablicy elektrycznej z bezpiecznikami topikowymi na nową, wyposażoną w wyłączniki nadmiarowoprądowe, oraz wyłączniki różnicowoprądowe powinna być połączona ze zmianą instalacji elektrycznej. Taka modernizacja na pewno będzie dla domowników uciążliwa, jednak znacznie poprawi się komfort użytkowania i bezpieczeństwo obsługi całego układu. Jeśli w obwodzie zmodernizowanej instalacji elektrycznej wystąpi usterka, wystarczy po jej usunięciu przestawić dźwigienkę bezpiecznika modułowego, by ponownie załączyć napięcie. Wyeliminowana jest więc konieczność wymiany bezpieczników w razie awarii.
Ponadto, ponieważ w każdym domu znajduje się coraz więcej urządzeń i sprzętów elektrycznych, warto rozbudować starą instalację, wydzielając osobne obwody elektryczne – aby awaria jednego urządzenia nie powodowała odłączenia od zasilania pozostałych. Dzięki modernizacji domowa instalacja i urządzenia do niej przyłączone będą odpowiednio chronione – na przykład przed skutkami zwarcia, uderzenia pioruna albo pojawieniem się niebezpiecznego napięcia na obudowach odbiorników energii elektrycznej. W bardzo wielu instalacjach starszego typu wciąż jeszcze można spotkać bezpieczniki topikowe, zwane popularnie korkami.

W nowych ich miejsce zajęły specjalne wyłączniki. Oba typy zabezpieczeń umieszczone są na tablicy elektrycznej, określanej fachowo rozdzielnicą.
Jakie jest zadanie bezpieczników Zadaniem bezpieczników jest wyłączenie obwodu elektrycznego, przez który przepłynął prąd o zbyt dużym natężeniu. Bezpiecznik topikowy. To najstarszy typ zabezpieczenia obwodów elektrycznych. Znajduje się w nim cienki drucik, który nagrzewa się podczas przepływu prądu i przy nadmiernym obciążeniu obwodu stapia się, przerywając przepływ prądu. Zużyty korek należy wymienić na nowy. Niestety często w instalacji aluminiowej występuje zjawisko grzania się drucika w bezpieczniku jak i przewodów w instalacji. Następstwem tej termicznej reakcji na przepływ zwiększonego prądu przez przewody są przerwy w dostawie energii w mieszkaniu , a czasami w całym lokalu.

Parametrem charakteryzującym każdy bezpiecznik jest prąd znamionowy. Jest to takie natężenie prądu, po przekroczeniu którego korek powinien zadziałać (przepalić się) – zdarza się to najczęściej w razie awarii instalacji elektrycznej. Bezpieczniki produkowane są na określone prądy znamionowe, – na przykład 4 A, 16 A i 25 A (amperów).Dobór bezpiecznika zależy od rodzaju obwodu (oświetlenia, gniazd wtyczkowych) i obciążeń, które są do niego przyłączone (hydrofor, lodówka).

Uwaga! Niedozwolone jest reperacja bezpiecznika przez watowanie, czyli naprawianie go drutem miedzianym, gdyż powoduje to zawyżenie wartości prądu znamionowego. Przy następnym zwarciu w instalacji korek przepali się przy wyższym natężeniu prądu bądź zamiast niego zostanie uszkodzone urządzenie elektryczne, na przykład droga zmywarka do naczyń.

więcej – klikaj

Share on Social Media
%d bloggers like this: